conti
conti[.]news

NOTE: The information on this page is automated and scraped directly from the Conti .onion Dark Web Tor Blog page and reposted here for awareness.

Victim Name “AB Karl Hedin”
Victim Website https://www.abkarlhedin.se
Address Strandvägen 2379142 Falun, Dalarna Sweden Tel: +46-2348060
About AB Karl Hedin är en av Sveriges ledande privatägda träkoncerner och det är vi stolta över. Vi vill stå för trygghet, lokal närvaro, hög kvalitet, kompetent personal och brett utbud, samtidigt som vi värnar om både människorna och naturen på de orter där vi verkar. Och vi blir lika stolta varje gång våra kunder bekräftar det. Tack för att du upptäckt AB Karl Hedin!
Date of Breach
Files
Files Published GDPR.rar,Vastanfs_ABKarlH_Ekonomi.rar
Number of Views of Breached Information
(at the time of posting this)

To get additional information, please download the Tor Browser and then visit the onion site located here:
(to defang, remove the [.] and replace with . Also change hXXp to http)

You can then copy and paste it into the Tor browser to get updates regarding this victim of Conti Ransomware

Onion Site Victim Post URL:
hXXp://continewsnv5otx5kaoje7krkto2qbu3gtqef22mnr7eaxw3y6ncz3ad[.]onion